VOORWAARDEN Op alle transacties zijn van toepassing onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Op verzoek ontvangt u een geprint exemplaar.

VOORDAT U BEGINT: De volgende voorwaarden en aandachtspunten zijn de eerste waaraan u moet denken om zorgeloos uw keuze te (laten) realiseren:

Locatie: de locatie waar u de constructie wilt (laten) plaatsen moet vrij zijn van obstakels en zonder wortels, puin, kabels en/of (afvoer)leidingen in de grond. Aanpassing, aanbrengen of herstellen van verharding en het waterdicht aansluiten van de (dak)constructie op bestaande bebouwing zijn niet in de prijs opgenomen tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

Vergunning: vrijwel altijd is het bouwen óp de erfscheiding tot max. 10 m2 en 3.00 m hoog en 1.00 m vánaf de erfscheiding, max. 30 m2 en 3 m hoog vergunningsvrij. Kijk op http://www.vrom.nl/ onder “omgevingsvergunning”. Opdrachtgever draagt zorg en verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen en/of toestemming voor zover dit in specifieke omstandigheden nodig is.

Overeenkomsten: overeenkomsten met tuin-en-haard komen slechts tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht gecombineerd met betaling van de betreffende betalingstermijn. (zie hierna onder betaling)

Levering: constructies en producten voor tuin en buitenplaats worden – na bericht en conform betalingscondities- geleverd aan de met normale vrachtwagens bereikbare, dichtst bij de bouwlocatie gelegen plaats aan de openbare weg. Verder vervoer naar de bouwlocatie verzorgt tuin-en-haard slechts indien zij opdracht tot plaatsing op locatie ontvangen heeft.

Beschikbaarheid: Tijdens de werkzaamheden dient tuin-en-haard te kunnen beschikken over een tweetal elektrische aansluitingen voor de machines en een wateraansluiting nodig hebben voor het aanmaken van beton e.d.

Betaling: voor op maat te maken constructies geldt dat 50% van het totaalbedrag betaald dient te worden op moment van opdrachtverstrekking en vervolgens 30% – na afstemming van de leveringsdatum – minimaal twee dagen voor de levering op locatie. De slotbetaling dient contant voldaan te worden op de dag van voltooiing van de constructie.

Garantie: tuin-en-haard geeft standaard drie jaar garantie tegen fabricagefouten in geleverde producten en constructies; echter: hout is een natuurproduct en houten producten en buitenconstructies zullen zich enigszins vormen naarmate de tijd en de elementen er op inwerken.

Krimpscheurtjes en kleine krommingen die met verloop van tijd kunnen ontstaan, zijn dus geen fabricagefouten.